Wat is haptotherapie?

Affectief contact

In de haptotherapie speelt de positieve betekenis van het bevestigend (aan)geraakt worden een belangrijke rol. Door het aanraken, ervaringsoefeningen en gesprek kun je (weer) vertrouwd raken met de taal van je lichaam,  je eigen gevoelsleven en wie je ten diepste bent. Het gaat er om hoe jij als uniek persoon tot je recht mag komen, met jouw verhaal, met jouw gevoelens, welke dat ook zijn.

Vertrouwen en trouw

Je lichaam is een betrouwbaar kompas als het gaat om (her)ontdekken wie je bent en wat voor jou wezenlijk van belang is. Je leert luisteren naar je gevoel, naar wat wel en niet bij je past, wat je verlangt of mist,  naar wat je mogelijkheden zijn. Als je daar op gaat vertrouwen én er trouw aan bent, kun je meer innerlijke zekerheid gaan ervaren en aanpassingspatronen loslaten. Je kunt beter je grenzen aangeven, en in meer vrijheid en verbondenheid je leven vorm geven. Dat geeft ruimte om anders om te gaan met moeilijkheden die je tegen kunt komen.

Werkwijze

De eerste afspraak is een intake. Daarna zijn er drie sessies waarin je kunt gaan ervaren of de haptotherapie bij je past, en volgt een korte evaluatie.
Bij een vervolg begeleid ik je door samen te ontdekken hoe je vanuit contact met je gevoel en met jezelf anders kunt omgaan met klachten, problemen, keuzes, grenzen.

(Aan) geraakt worden

Aangeraakt worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet in kwetsbare periodes van je leven, of bij traumatische ervaringen. Soms is het aanrakingscontact pas later in de therapie passend, ik stem dat zorgvuldig af. Andere ervaringsoefeningen, therapie in water of werken met klei of stem kunnen dan een eerste ingang zijn.

Specialisaties

Onze gevoelswereld kan op vele wijzen aangeraakt worden in het dagelijkse leven. Behalve de tast spelen natuurlijk ook andere zintuigen daarbij een rol, bijvoorbeeld onze ogen en oren. Ik ben vanuit mijn zangachtergrond erg geboeid door de stem, en heb via scholing in stemexpressie veel ervaring in de relatie stem en emotie.  Waar het passend is kan werken met stem een onderdeel zijn van de therapie.
Daarnaast geef ik ook haptotherapie in water. Voor meer informatie over watertherapie zie STH-water.